Kunsten at berøre...... - Sexologisk Rådgivning berøre

…….om hudsult, massage og prostitution

 

Et af de helt store emner inden for seksualvejledning er hudsult. Hudsult opstår, når et menneske ikke bliver berørt gennem længere tid, feks ældre på plejehjem, mennesker inden for psykiatrien og anbragte unge på institutioner.

Hudsult skyldes mangel på oxytocin. Manglen på dette kendetegnes ved, at mennesket bliver deprimeret, indelukket, stresset og angst. På psykiatriske afdelinger og plejehjem vil man kunne opleve, at mennesker uden kropskontakt får øget behov for både angst- og aggressionsdæmpende medicin. Kroppen er i alarmberedskab, den øger mængden af kortisol pumper rundt i kroppen og i den alleryderste konsekvens kan man dø af det. Josef Mengele, der under 2, verdenskrig udførte rædselsfulde forsøg på tvillinger, beviste dette ved at anbringe et barn i et isoleret rum, hvor basisbehov som mad, vand, søvn og varme var opfyldt, men hvor barnet ikke blev berørt –  barnet døde, det kunne ikke klare manglen på berøring. Helt så slemt går det heldigvis sjældent nu til dags, men hvad gør man, når et menneske er sat i en sådan situation, at det er ude at stand til selv at handle på behovet?

En seksualvejleder vil i disse situationer være behjælpelig med at kigge på, hvad det egentlige behov er. Hos nogle borgere er behovet afgrænset til berøring, og hos andre er der ydermere et behov for seksuel stimulation. Her er vi som seksualvejledere uddannet til at hjælpe. Det kan være hjælp i forhold til et seksuelt hjælpemiddel, som findes i alle udformninger, så den enkelte borger ikke behøver hjælp fra plejepersonalet til at benytte det. Det kan også være vejledning i seksuelle stillinger til et kærestepar, stillinger, der kan afhjælpe deres udfordringer eller handicaps. Men det kan også være hjælp til at finde en prostitueret, der har viden og tid nok til netop denne borger – et emne, der blandt plejepersonalet ofte kan bringe sindene i kog! Få steder som her kommer den enkelte ansattes egne grænser og moralske principper i spil. For er det etisk korrekt at bruge prostituerede? Og hvem skal i så fald lave aftalen – og med hvem? Hvad vil de pårørende sige?

En del af spørgsmålene kan besvares, hvis man kigger på lovgivningen. I 2009 skrev Danmark under på FN’s konvention omkring handicappedes rettigheder. Med dette fik handicappede i Danmark samme ret til seksualiteten som alle andre – retten til udforske egen seksualitet, have seksuelle forhold og blive oplyst omkring dette. Vi har altså alle, på trods af fysiske eller psykiske handicaps, retten til at udfolde os som seksuelle væsner og til at få disse behov opfyldt på lige fod med andre. Men giver det os ret til at bruge prostituerede? Som udgangspunkt ja. Det er ikke ulovligt at være prostitueret i Danmark, og så længe man overholder den kriminelle lavalder, er der altså ikke noget lovmæssigt forkert i dette. Personligt synes jeg, at det er en gråzone, for vi kan som professionelle komme til at løse det ene problem ved at understøtte det andet. På trods af programmer på tv osv, så viser forskning, at en stor del af de prostituerede i Danmark stammer fra udsatte familier, hvor deres følelsesmæssige behov ikke er blevet mødt, og hvor en uddannelse og et job ikke har været en mulighed. Men der er undtagelser – og det er disse, jeg som seksualvejleder vil benytte mig af. Der findes prostituerede, der aktivt har valgt at arbejde med handicappede eller psykisk syge, og som på forhånd har sat sig ind i diagnoser og handicap. I disse tilfælde mener jeg, at det ikke er mit job at stille spørgsmål ved deres valg af arbejde, men i stedet hylde dem for den kæmpe indsats, de gør.

I forhold til de andre spørgsmål, der vil dukke op, er det vigtigt at huske, at man som personale har tavshedspligt over for de pårørende. Man må IKKE informere pårørende om borgerens seksualliv, ligesom det er en information, der ikke bør cirkulere frit i en personalegruppe. Og resten….det tager seksualvejlederen sig af, det er det, vi er uddannet til!

Mit håb er, at man på institutioner, plejehjem og psykiatriske afdelinger i fremtiden vil få mere fokus på intimiteten og seksualiteten. Ikke fordi jeg er modstander af medicin, der kan være mange og gode grunde til at benytte sig af dette…..men kunne det ikke være skønt, hvis en del af medicinen kunne skiftes ud med berøring?

Med ønsker om en glædelig jul til alle

Mette

 

Hvis man som personale eller pårørende til en handicappet tænker, at der hos en borger er behov for berøring, men at man ikke på nuværende tidspunkt er klar til at kontakte mig som seksualvejleder, kan jeg anbefale Tove Holm Sørensen hos Be Life i Århus. Tove er uddannet sygeplejerske og arbejder med berørings- og taktilmassage, bla på plejehjem og blandt udsatte.